1 กุมภาพันธ์ 2562 ราชบุรีวิกฤติเผชิญฝุ่นพิษ ‘โรงโอ่ง’พร้อมใจหยุดเผา 5 วัน

ที่มา: https://www.naewna.com/local/392595

รายงานคุณภาพอากาศบริเวณ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ประจำวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 04:00 น. พบว่าปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 142 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 สูงกว่าเกณฑ์เมื่อวาน (31 ม.ค.62) จากการรายงานของเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานค่าเฉลี่ยฝุ่น PM 2.5 เฉลี่ยราย 24 ชั่วโมง โดยที่จุดตั้งเครื่องตรวจวัดค่าฝุ่นละออง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 จังหวัดราชบุรี ส่วนค่าดัชนีมวลรวม AQI 211 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้หน่วยภายในจังหวัดราชบุรี ทั้งภาครัฐ และ เอกชน รวมไปถึงหน่วยงานของทหาร ตำรวจ ร่วมกับประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ โดยตลอดช่วงวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ได้ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำอำเภอ เข้าตรวจเข็มสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ขณะตรวจสอบมีฝุ่นละอองสะสมอยู่บนพื้นถนนที่เป็นลานกว้าง เมื่อมีรถเข้าออกจะมีฝุ่นละอองเกิดขึ้น และฟุ้งกระจาย โดยคณะตรวจสอบเสนอแนะให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยให้เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดล้างถนน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องที่จะเกิดฝุ่นละอองต่างๆ จากนี้ทางสอจ.ราชบุรี จะออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไข ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง พร้อมแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขให้ทราบต่อไป ส่วนในเขตชุมชนเมืองหน่วยงานจากเทศบาลเมือง องค์การบริหารส่วนตำบล และ ทุกอำเภอได้นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นละอองฝอยและทำการล้างถนนเพื่อลดปริมาณการเกิดฝุ่นละออง และลดการเพิ่มฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 โดยจะเน้นพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติงาน อาทิ พื้นที่ออกกำลังกาย สนามกีฬาจังหวัด สวนสุขภาพ โรงเรียน วัด และ โรงพยาบาล และสถานที่มีประชาชนอยู่จำนวนมาก ด้านทางสมาคมเครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีได้จัดการประชุมสมาชิกสมาคมฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมฯ มีความเห็นตรงกัน 1. ทางสมาคมฯได้ดำเนินการทดลองการลดควันจากปล่องเตาแล้ว ควันหายไปจากระบบการเผาฯ ได้ประมาณร้อยละ 60-80 2. สมาชิกสมาคมฯ จะให้ความร่วมมือกับทางจังหวัด โดยการหยุดเผาฯ เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้ทางจังหวัดจัดการมลพิษให้ได้ตามเป้าหมาย และ 3. หลังจากนั้นจะลดการเผาและค่อยผลัดกันเผาแบบให้เกิดควันน้อยที่สุด ตามที่ได้ทดลองไปก่อนหน้านี้ โดยทุกโรงงานจะให้ข้อตกลงกันในการผลัดกันเผา ไม่เผาพร้อมกัน ขณะที่วันนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยฝนหลวง ได้เตรียมสารฝนหลวงสูตรเย็น อาทิ น้ำแข้งแห้ง ปุ๋ยยูเรีย เกลือ เพื่อเตรียมให้กับ เครื่องบินซูปเปอร์คิงแอร์ ที่จะขึ้นจากสนามบินศูนย์ฝนหลวงภาคใต้จากหัวหิน และมาลงที่สนามบินราชบุรี โดยที่หน่วยเคลื่อนที่เร็ว จังหวัดนครสวรรค์ จากการตรวจอากาศสถานีเรดาร์ตาคลี และเรดาร์เคลื่อนที่ติดตั้งที่สนามบินราชบุรี จะใช้สภาพอากาศบริเวณนี้เป็นตัวแทนภาคตะวันตก กรุงเทพ สระบุรี นครสวรรค์ อยุธยา ได้ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจมากขึ้น โดยจะติดตามสภาพอากาศระหว่างวันเมื่อมีความเหมาะสมใช้เครื่องบินซูปเปอร์คิงแอร์ ขึ้นบินทันที เพราะมีศักยภาพการบินในระดังสูง จะไปโปรยสารฝนหลวงใต้ฐานเมฆกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวไปดี ระดับชั้นบรรยากาศ 1-2 หมื่นฟุต เป็นปฏิบัติการเมฆเย็นบริเวณจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเตรียมขึ้นบินสำรวจติดตามสถานการณ์การเผาไหม้ในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในเขตชุมชน และติดตามการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรมหาต้นเหตุของแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน PM 2.5 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยใช้พื้นที่เป้าหมาย อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง อำเภอปากท่อ และอำเภอจอมบึง หากพบผู้กระทบความผิดจะเข้าดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทันที